BRAVIGO BLUX 2K

Màn hình ô tô BLUX 2K

Sản Phẩm Nào Phù Hợp Cho Bạn?

Màn hình ô tô BLUX 2K

BRAVIGO BLUX 2K

9/10 INCH

2000 × 1200,.238.94 DPI.

ANDROID 10

UIS 7862(s) 8 core 2.0 GHZ

Tích hợp Moudle 360

RAM 4 GB / 8 GB

Bộ nhớ trong 32 GB / 128 GB

Màn hình android BRAVIGO PLUS

BRAVIGO BLUX PLUS

12.3 INCH

1920 × 720,.166.66 DPI.

ANDROID 10

UIS 7862(s) 8 core 2.0 GHZ

Tích hợp Moudle 360

RAM 4 GB / 8 GB

Bộ nhớ trong 32 GB / 128 GB

Màn hình BRAVIGO BLUX MAX

BRAVIGO BLUX MAX

13 INCH

1920 × 1200,.179.41 DPI.

ANDROID 10

UIS 7862(s) 8 core 2.0 GHZ

Tích hợp Moudle 360

RAM 4 GB / 8 GB

Bộ nhớ trong 32 GB / 128 GB

BLUX THEO DÒNG XE

Màn hình ô tô BLUX 2K

BRAVIGO BLUX 2K

CPU: UIS 7862 | RAM 4 GB / 8GB