Phần Mềm

kiki

Tải xuống KIKI

Trợ lý Kiki là trợ lý Tiếng Việt hỗ trợ tốt giọng nói đa vùng miền đầu tiên ở Việt Nam. Ứng dụng “Kiki Assistant”