Android Box cho ô tô - Độ xe nhưng vẫn còn "Zin"

Nhỏ Gọn - Thông Minh - An Toàn

Bravigo ANDROID BOX S22 PRO

CPU: SDM450, 8-CORE | RAM 4G & ROM 64GB | BRAVIGO AI

Android Box cho ô tô - Bravgio S22 Pro