Dòng Bravigo Mazda

bravigo Mazda V2

Bravigo MAZDA V2

Người bạn đồng hành trên mọi chuyến đi

Song song 2 hệ điều hành | Bravigo AI | Carplay không dây

Bravigo MAZDA V2 360

Mang lại làn gió mới của công nghệ tương lai

Thao tác đa nhiệm | Camera Sony 225 | Định vị GPS

bravigo Mazda V2