Phần mềm Bravigo AI

Trợ lí ảo Bravigo AI (bravigo ai) giúp người sử dụng có thể giải trí, tìm được trên ô tô một cách dễ dạng bằng cách ra lệnh bằng giọng nói, ứng dụng có thể mở bất kì bài hát, video nào bạn yêu cầu.
Ngoài ra với Bravigo bạn có thể tìm đường đi một cách chính xác nhất.
ngoài da Bravigo AI có thể dự báo thôi tiết tại nơi bạn đang đúng hoặc địa chỉ bạn yêu cầu. Bravigo có thể mở các kênh tivi phổ biến hiện nay.
bravigo ai mang đến niềm vui cho ô tô của bạn

Tính năng mới

Nâng cấp V2 GPS
-Theo dỗi vị trí xe theo thời gian thực
– Hiển thị lại lộ trình xe đã đi
Nâng cấp V2 gồm các chức năng sau
– Tăng tính ổn định và tốc độ gọi lệnh
– Tìm các địa điểm gần vị trí mình nhất
– Tích hợp chức năng đọc báo online
– Tích hợp chức năng kiểm tra phạt nguội
– Mở ứng dụng được cài đặt sẵn trong màn